Formålet med ”Håndbog i neuropædagogik” er at hjælpe dig, der arbejder med senhjerneskadede borgere i kommunalt regi. Håndbogen giver dig viden og værktøjer til at kunne håndtere de situationer, som opstår undervejs i rehabiliteringsprocessen.

Udgiverne af håndbogen er Hjerneskaderådgivningen i Odense (Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner).

 

Denne anden udgave afspejler udviklingen inden for hjerneskadeområdet, især efter kommunalreformen i 2007. Kommunalreformen har betydet, at det nu er kommunernes ansvar at genoptræne og rehabilitere borgerne. Det er derfor ekstra vigtigt, at de kommunalt ansatte er i stand til at varetage rehabiliteringsarbejdet, hvis mål er at den hjerneskadede borger kan bevare eller genfinde et værdigt liv.

 

Læs, download eller bestil håndbogen

Her på hjemmesiden kan du læse, downloade eller bestille håndbogen i sin fulde udstrækning - komplet med tekst, fotos, illustrationer og ordliste

 

Håndbogens omfattende ordliste giver en grundig introduktion til mange af de begreber, som anvendes inden for neuropædagogikken.

Bestil den trykte udgave af håndbogen

 

Håndbogen fungerer godt som opslagsbog i det daglige arbejde, eller som undervisningsmateriale på uddannelser.

Håndbogen er 112 sider i solid kvalitet med masser af flotte farvefotos.

 

Få håndbogen for kun kr. 150,-.

Hjerneskaderådgivningen   |   Rismarksvej 80, 5200 Odense V    |   Tlf. 63 75 03 80   |   hjerneskaderaadgivningen@odense.dk