Håndbog i neuropædagogik - Håndbogens kapitler

 

Hvorfor denne håndbog?

Formålet med ”Håndbog i neuropædagogik” er at hjælpe dig, der arbejder med senhjerneskadede borgere i kommunalt regi. Håndbogen giver dig viden og værktøjer til at kunne håndtere de situationer, som opstår undervejs i rehabiliteringsprocessen.

 

Om neuropædagogik

Målet med neuropædagogik er at skabe og fremme borgerens kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.

 

Cases

Læs tre cases med typiske hverdagssituationer, hvor det grundigt bliver gennemgået, hvordan situationerne kan håndteres med neuropædagogisk praksis.

 

Hvad er senhjerneskade?

De pædagogiske standardtilgange kommer til kort, når det gælder hjerneskader. Reaktioner og handlinger hos hjerneskadede kan være meget fremmedartede.


Informationskilder

Læs om skanninger, tests (neuropsykologiske, ergoterapeutiske, talepædagogiske og fysioterapeutiske), undersøgelser og observationer.


Handleplan, udviklingsplan og retssikkerhed

Den senhjerneskadede borger skal inddrages i sin rehabilitering. Hvis borgeren ikke har indflydelse på forløbet og udførelsen af rehabiliteringen, er vedkommende blot et passivt objekt.


Borgerens personlighed

Personligheden kan ændre sig markant efter en hjerneskade. Og selv om man kan identificere de følelsesmæssige og personlighedsmæssige forstyrrelser - kan de så overhovedet rehabiliteres?


Pårørende

En familie er et sammenhængende system, og når et familiemedlem rammes af en hjerneskade, bliver hele familiesystemet forandret.